ویدئوها

پخش ویدیو

بازدید فرماندار از اداره گاز شهر قدس

پخش ویدیو

دیدار دوستانه مدیر عامل با پرسنل امداد

پخش ویدیو

عملیات لوله گذاری drill pipe

پخش ویدیو

عملیات حفاری و لوله گذاری در دریا

پخش ویدیو

گزارش شبکه ۵ سیما از وضعیت بیمارستان شهر قدس

پخش ویدیو

سیاست های کلی اصل ۴۴