گسترده بودن دولت از کارایی و تحرکی که لازمه اقتصاد امروز جامعه است جلوگیری میکند

صحبت های فرمانداری شهرستان قدس در خصوص برون سپاری

 برون‌سپاری به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق می‌شود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت‌ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند. تعاریف بسیاری برای برون […]