مهمان ویژه علیرضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر

فنی پور

استاد سیروس الوند نویسنده و کارگردان بزرگ سینمای ایران،شهرام اسدزاده نویسنده و کارگردان موسسه فرهنگی هنری نقطه عطف سینما تئاتر مهمان ویژه علیرضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر مدیر برونسپار گاز شهرستان قدس