جلسه هماهنگی و برسی ایستگاه گاز بیمارستان ۱۶۰تختخوابی قدس

بیمارستان 160تختخوابی شهرقدس

چهارمین جلسه پیگیری و ایجاد ایستگاه گاز بیمارستان ۱۶۰تختخوابی شهرقدس امروز مورخه ۹۸/۱۲/۱۲ با حضور مهندس اسدی نماینده فرماندار، مهندس ترکمان ناظر اداره گاز و مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل برونسپار گاز شهرستان قدس برگزار شد. در این نشست مهندس اسدی نماینده فرماندار گفت:با توجه به پیشرفت بسیار خوب بیمارستان که با پیگیری های خوب […]