گسترده بودن دولت از کارایی و تحرکی که لازمه اقتصاد امروز جامعه است جلوگیری میکند

صحبت های فرمانداری شهرستان قدس در خصوص برون سپاری

 برون‌سپاری به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق می‌شود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت‌ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند. تعاریف بسیاری برای برون […]

رضایت شهروندان شهرستان قدس از ارائه خدمات گاز رسانی بعد از برون سپاری به بخش خصوصی

فرماندار شهر قدس

خصوصی سازی و برون سپاری یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع علمی و اجرایی مدیریت بویژه در سالهای اخیر بوده با وجود تمامی توصیه ها برای گسترش بخش خصوصی اما هنوز بخش عظیمی از اقتصاد کشور متعلق به بخش دولتی می باشد به همین منظور با توجه به تجربه سایر کشورها و صحبت های […]