خدمات شرکت ایمن تاسیسات گستر

خدمات شرکت

شرکت فنی مهندسی ایمن تاسیسات گستر در زمینه طراحی و اجرای خطوط و شبکه و همچنین ایستگاه های گاز شهری و برون شهری و موارد مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه ها  فعالیت می نماید.

این شرکت اولین شرکت برون سپار خدمات گاز شهری در ایران می باشد که بصورت پایلوت کار را شروع و پروژه برون سپاری کلیه خدمات گاز شهرستان قدس واقع در استان تهران را با موفقیت به پایان رسانده است.