گزارش شبکه ۵ سیما در خصوص راه اندازی بیمارستان شهر قدس

شبکه ۵ سیما گزارشی از وضعیت راه اندازی بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی شهر قدس را به نمایش گذاشت. کلیه مسئولین و دستگاه های مربوطه دست به دست هم داده اند تا این بیمارستان هر چه زودتر به بهره برداری کامل برسد. در ادامه گزارش شبکه ۵ سیما را میتوانید ملاحظه نمایید. در این گزارش آقای مهندس علیرضا فنی پور مدیر عامل برونسپار گاز شهر قدس گزارش کاملی از عملکرد شرکت گاز در این پروژه را ارائه نمودند.