همکاری اورژانس گاز برای افراد معلول ، جانباز و مسن در شهر قدس

نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرعامل شرکت گاز شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ علیرضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر مدیریت برون سپاری گاز شهرستان قدس در نشست خبری که با اصحاب رسانه این شهرستان برگزار شد و در خصوص مسائل مهم نظیر ارائه تکریم خدمات به مراجعه‌کنندگان ای که معلول و یا جانباز هستند به طور خلاصه توضیحاتی ارئه داد.

همچنین وی از اورژانس گاز در شهر قدس خبر داد و گفت : این اورژانس گاز برای افراد معلول، جانباز و مسن است که با شماره گیری شماره ۱۹۴ مشکلات خود را بیان کرده و کارمندان با حضور یافتن به محل حادثه جوابگو مشکلات مردم هستند و آخرین قبض آزادگان شهرستان قدس و خبرنگاران ساکن  شهرستان قدس به صورت رایگان  پرداخت خواهد شد.

وی  در ادامه گفت: با همکاری دفاتر پیشخوان دولت دوازده اداره گاز کوچک در شهر با اختیاراتی که اداره گاز دارد را انجام بدهند و نظیر پاسخگویی به مشترکین کنتور خوانی و غیره را داشته باشند و در آخر از جمع شدن قبوض گاز و جایگزین شدن قبض الکترونیکی خبر داد.

وی درپایان از خبرنگاران تجلیل کرد.

اورژانس گاز

دانلود بازتاب خبر در روزنامه کار و کارگر