قرائت و صدور قبوض گاز در محل توسط اداره گاز شهرستان قدس

مهندس علیرضا فنی پور مدیر عامل خصوصی سازی اداره گاز شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار پیشتاز استان تهران گفت: در گذشته ماموران قرائت کنتور با مراجعه به درب منازل کار کرد کنتور را ثبت و بعد از پانزده روز قبض مشترک صادر و به مشترک ارائه می گردید. که  در این شیوه گاها شاهد آن بودیم که قبوض به موقع دست مشترک نمی رسید، بعد از واگذاری این اداره  به بخش خصوصی ، با خرید و بکارگیری دستگاه های جدید امکان قرائت و صدور قبوض گاز در محل را فراهم نمودیم.

فنی پور علت اصلی بدهی های معوقه و عدم پرداخت قبوض مشترکین را کسر زمان در مراجعه به بانک ها و باجه های خودپرداز دانست و عنوان کرد: در جهت تسهیل در امر قرائت و پرداخت قبوض، مامورین این اداره در مراجعه به درب منازل مجهز به دستگاه چابگر و دستگاه های کارتخوان می باشند که  پس از قرائت کنتور توسط چابگر های همراه  قبوض در محل صادر و امکان پرداخت آنی توسط  دستگاه کارتخوان همراه در صورت صلاحدید مشترک امکان پذیر خواهد بود،لازم به ذکر است پشت قبوض صادره  سفید و بدون پشت نویسی است.

وی در پایان افزود: در خصوص تعرفه بهای گاز وقتی از بخش خصوصی صحبت به میان می آید تصور مردم این است که حتما قیمت ها چند برابر خواهد شد باید عرض کنم که تعرفه ها توسط دولت تعیین و بخش خصوصی هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت ها نداشته و تعرفه ها با گذشته هیچ تفاوتی نخواهد داشت.