رئیس و اعضای هیأت امنای صنایع سطح شهر شهرستان قدس با مدیرعامل اداره گاز شهرستان قدس دیدار کردند

شکریان رئیس،عبدلی دبیر هیات امنایی صنایع سطح شهر به همراه اسحاقی مدیر عامل شرکت اکسیژن ایران و یوسفی نائب رئیس اتحادیه فلزتراش و ماشین ساز شهرستان قدس با مهندس فنی پور مدیر عامل برون سپار اداره گاز شهرستان قدس دیدار کردند.

در این دیدار شکریان و صاحبان صنایع از زحمات و خدمات بسیار خوب و سرعت عمل بالا در اجرای پروژه های این اداره تجلیل و رضایتمندی خود را اعلام کردند.