آیا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این روش صحیح است؟

اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ماه سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و صراحتا تفویض اختیار ۸۰ درصد از سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی اعلام شد. اصلی که اجرای آن وابستگی بخش های مختلف از بدنه دولت را کم کرده تا با سرمایه گذاری بخش خصوصی به نحو شایسته تری خدمات به مردم ارائه شود.

طبق بیانات مقام معظم رهبری دولت یازدهم و دوازدهم نتوانستند در اجرای این اصل موفق عمل کنند و یکی از اصلی ترین عدم موفقیت دولت در این طرح عدم ایجاد بستر مناسب بوده است.

در حال حاضر پس از سه سال واگذاری اداره گاز شهرستان قدس به بخش خصوصی بنا بر اصل ۴۴ قانون اساس، به عینه شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان در ارائه خدمات گاز بوده ایم و طی گزارشات مردمی و مصاحبه با مسئولین شهرستان خبر از خدمات دهی به نحو شایسته و تکریم ارباب رجوع توسط شرکت برون سپار گاز شهرستان در رزومه کاری آن به ثبت رسیده است.

و اما مهم ترین چالش این شرکت در ارائه خدمات دوگانگی مدیریتی و عدم هماهنگی رئیس اسبق اداره گاز و مدیرعامل شرکت برون سپار گاز است و این سوال در اذهان عمومی مطرح است که اگر واگذاری خدمات به بخش خصوصی انجام شده پس سایه مداخله ی دولتی ها در این بین چه می گوید!!!!

طبق بیان امام جمعه محترم شهرستان قدس دوگانگی مدیریت و حضور دو مدیر در جلسات یک مشکل قابل پیگیری است و باید دولت دست خود را از واگذاری به بخش خصوصی کوتاه کند و بخش خصوصی در فضایی مناسب مانند دیگر بخش ها کارش را با همکاری خود مردم انجام دهد.

حال پس از گذشت سه سال از برون سپاری گاز شهرستان و شنیدن رضایت مندی مردم، اصناف، صنعتگران و مسئولین شهرستان دولت نتوانسته بطور کامل خدمات دهی را واگذار کند و این بخش را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته و در یک بررسی ناکارشناسانه این طرح را ناموفق می خواند و تصمیم بر بازگشت خدمات دهی به شیوه سابق و توسط بخش دولتی را دارد علت این ارزیابی پس از نظر سنجی مردمی و مثبت بودن عملکرد چه می تواند باشد که امروز این طرح مورد تایید نیست و باز می خواهند به همان خانه اول بازگردند؟؟؟

آیا کم کاری مقام عالی دولت در گزارشات شفاف طرح موفقیت آمیز برون سپاری باعث حذف این طرح شده است ؟
طرحی که هنوز قراردادش به اتمام نرسیده چرا به یکباره اعلام قطع همکاری با شرکت خصوصی را دارد و در پی این عمل بیش از ۵۰ نفر در این شرایط سخت اقتصادی بیکار خواهند شد و کدامین مسئول پاسخگو این لطمه به مردم شهرستان خواهد بود؟؟؟