جلسه هماهنگی و برسی ایستگاه گاز بیمارستان ۱۶۰تختخوابی قدس

چهارمین جلسه پیگیری و ایجاد ایستگاه گاز بیمارستان ۱۶۰تختخوابی شهرقدس امروز مورخه ۹۸/۱۲/۱۲ با حضور مهندس اسدی نماینده فرماندار، مهندس ترکمان ناظر اداره گاز و مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل برونسپار گاز شهرستان قدس برگزار شد.

در این نشست مهندس اسدی نماینده فرماندار گفت:با توجه به پیشرفت بسیار خوب بیمارستان که با پیگیری های خوب فرماندار و مسئولین شهرستان به مراحل پایانی خود نزدیک میشود،نصب انشعابات این بیمارستان جزء اولویت ها بوده و انتظار می رود که با همکاری ادارات خدمات رسان این مرحله نیز به سرعت انجام پذیرد.

در ادامه فنی پور عنوان کرد: پیرو دستورات و پیگیری های فرماندار محترم ما آمادگی خود را جهت ایجاد شبکه و راه اندازی انشعاب گاز در کوتاهترین زمان ممکن در صورت همکاری دستگاه ها و صدور مجوزات لازم اعلام میکنیم.

فنی پور ادامه داد:راه اندازی بیمارستان کاری عامل المنفعه بوده و از دغدغه ها و اولویت های فرماندار محترم و مطالبات مردم فهیم شهرستان است و ما تمام تلاش خود را برای نصب انشعاب بیمارستان با توجه به تعطیلات پیش رو به کار خواهیم گرفت
علیرضا فنی پور مدیرعامل برونسپار اداره گاز شهرستان قدس خاطر نشان کرد: از جهت ایجاد انشعاب گاز هیچگونه نگرانی وجود ندارد و ما این قول را میدهیم که در کمترین زمان عملیات اجرایی انجام شود