تجلیل از کارمند نمونه اداره گاز شهر قدس

فرماندار و مسئولین شهرستان قدس در روز کارمند طی مراسمی از کارمندان نمونه ادارات تجلیل کردند در این مراسم علیرضا طالبی رئیس امور مشترکین اداره گاز شهرستان قدس به عنوان کارمند نمونه از این اداره خدمات رسان معرفی و با اهداء لوح توسط فرماندار مورد تقدیر قرارگرفت