تبریک حلول ماه مبارک رمضان

حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه و نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را به تمامی مردم شریف ایران و مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم.

علیرضا فنی پور مدیرعامل برونسپار اداره گاز شهرستان قدس

(روابط عمومی شرکت ایمن تاسیسات گستر)