برگزاری کلاس های آموزش آتشنشانی

برگزاری کلاس های آموزش آتشنشانی پرسنل شرکت ایمن تاسیسات گستر بخش خصوصی اداره گاز شهرستان قدس در سالن اجتماعات سازمان آتش نشانی شهرداری قدس در مورخ دوشنبه۹۸/۴/۱۷  و سه شنبه ۹۸/۴/۱۸