افتتاح ۴ پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت در شهرقدس

سرانه فرهنگی شهرستان با افتتاح ۴ پروژه عمرانی در نقاط مختلف شهر روند خوبی را در پی خواهد داشت.

۴ پروژه عمرانی میدان نماز درگلزار بهشت فاطمه،خانه فرهنگ محله شهید عزیزی، خانه فرهنگ واقع در سی متری شورا، خانه کشتی به مناسبت هفته دولت با حضور انوشیراون محسنی بند پی استاندار تهران،محمدزاده پودینه معاون عمرانی و اداری مالی فرمانداری، حسین چناقچی رئیس شورای اسلامی شهر،مختاری شهردار، بیات رئیس اداره صنعت،معدن تجارت،علیرضا فنی پور مدیرعامل برونسپار گاز شهرستان قدس، و دیگر مسئولین افتتاح شد.

این پروژه های عمرانی که از جمله شاخص ترین پروژه های عمرانی غرب استان تهران به‌شمار می رود، در نقاط مختلف شهرستان پایه گذاری و در هفته دولت افتتاح گردید.

میدان نماز درگلزار بهشت فاطمه،خانه فرهنگ محله شهید عزیزی، خانه فرهنگ واقع در سی متری شورا، خانه کشتی در راستای ارتقا سرانه فرهنگی و دسترسی بهتر مردم به امکانات فرهنگی مخصوصا در مناطق محروم شهرستان به بهره‌برداری رسید.