آغاز حذف قبوض کاغذی در اداره گاز شهرستان قدس

مشترکین اداره گاز شهرستان قدس از این پس میتوانند جهت دریافت قبوض مصرفی گاز به صورت پیامکی به روش زیر عمل نمایند :

شماره تلفن همراه ،  آدرس دقیق پستی ،  شماره اشتراک درج شده بر روی قبوض گاز  را به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۹۴۱۹۴ پیامک تا اطلاعات قبض و مبلغ قابل پرداخت برای آنها ارسال گردد .