خط مشی

شرکت ایمن تاسیسات گستر

مدیرعامل شرکت ایمن تأسیسات‌گستر مدیریت برون‌سپار اداره گاز شهرستان قدس: تکریم ارباب‌رجوع در اولویت کاری مجموعه است

مدیرعامل شرکت ایمن تأسیسات‌گستر مدیریت برون‌سپار اداره گاز شهرستان قدس: تکریم ارباب‌رجوع در اولویت کاری مجموعه است

به گزارش خبرنگار روزنامه سراسری سایه؛مهندس علیرضا فنی‌پور (مدیرعامل شرکت ایمن تأسیسات‌گستر مدیریت برون‌سپار اداره گاز شهرستان قدس)، در حاشیه مراسم روز خبرنگار که با‌حضور... ادامه مطلب

شرکت مهندسی ایمن تاسیسات گستر 1380 - 1397 ایمن تاسیسات