خط مشی

شرکت ایمن تاسیسات گستر

مراجع حل اختلاف

مراجع حل اختلاف

ماده۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار... ادامه مطلب

تعالی سازمانی چیست

تعالی سازمانی چیست

یکی از مباحثی که بسیاری از سازمان ها بدنبال ان هستند و با وجود اینکه چندین سال از عمر آن می گذرد، اما همچنان جدید است، مباحث مرتبط با تعالی سازمانی و جایزه های کیفی است.... ادامه مطلب

شرکت مهندسی ایمن تاسیسات گستر 1380 - 1397 ایمن تاسیسات